Információ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) az IXONOX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.munkaruha.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webshop, webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.munkaruha.hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a www.munkaruha.hu/index.php?f=4&a=0 címről.

1. Szolgáltatói adatok

1.1 Az áruház üzemeltetője, a termékek eladója:

IXONOX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3527 Miskolc, József Attila út 57.

Telefon: +36-46/564-350
Fax: +36-46/364-350
e-mail: lola@munkaruha.hu

Cégjegyzékszám: B-A-Z Megyei Bíróság Cg. 05-09-011183
Adószám: 13249528-2-05
Statisztikai számjel: 13249528-5242-113-05
Csomagküldő szolgáltatás engedélyszáma: C/003352


1.2 A LOLA Munka-és védőruhák gyártója:

Work-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3795 Hangács, Rákóczi u. 37.
Telefon: +36-46/509-009
Fax: +36-46/509-010
Cégjegyzékszám: B-A-Z Megyei Bíróság 05-09014416
Adószám: 13375205-2-05
Statisztikai számjel: 13375205-1421-112-05


1.3 Tárhely szolgáltató:

BorsodWeb Kft.
Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2.emelet
Fax: +36-46/900-901, +36-46/504-389
Telefon: +36-46/900-900, +36-46/504-388
Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig 09:00-17:00 h
Levelezés: 3501 Miskolc, Pf. 638.
Email: support@borsodweb.hu

2. Általános rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. augusztus 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. Törlési szándékát kérjük, e-mailben jelezze az info@munkaruha.hu címen. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

2.4. A www.munkaruha.hu webáruház Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Miskolci Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének. (alávetéses illetékesség)

2.5. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el a weboldalt, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

2.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás "ahogy van" és "ahogy elérhető" alapon működik.

2.7. A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Tovább a vásárlás menetére»


lola@munkaruha.hu ©2005 webdesign by flashpistols webműhely